2020 Reviewer Thanks
IEEE MultiMedia is grateful for the contributions of our excellent reviewers.

The articles in IEEE MultiMedia are the result of hard work by many people. We deeply appreciate the efforts of everyone who reviewed the many articles submitted to the magazine last year. The peer review process helps maintain the magazine’s high standard of quality. All of us in the multimedia community owe gratitude to the small and dedicated group of people who participate in this crucial service. If you would like to contribute as a reviewer, visit our peer review page to find out how to get involved.
IEEE MultiMedia’s editorial board and staff

Joshua Alexander
Evangelos Alexiou
Diego G. Alonso
George Awad
Ivan Bajić
Bing-Kun Bao
Ali Begen
Estêvão Bissoli Saleme
Max Blaeser
Thierry Bouwmans
Lei Cai
Erik Cambria
Jingjing Cao
Mingwei Cao
Gianluca Cernigliaro
Din-Yuen Chan
Krishna Chandramouli
Haoming Chen
Jie Chen
Mingliang Chen
Shih-Yu Chen
Yanxiang Chen
Zhibo Chen
Hsu-Yung Cheng
Ngai-Man Cheung
Taishih Chi
Chih-Yi Chiu
Seungmoon Choi
Wei-Ta Chu
Peter Chuang
Iulian Ciocoiu
Claudiu Cobarzan
Alexandra Covaci
Ashok Kumar Das
Qi Dou
Shaoyi Du
Akinori Ebihara
Stefan Ehrlich
Cornelia Ferner
Yanwei Fu
Junyu Gao
Shan Gao
Andreas Girgensohn
Yunmin Go
Shuai Gu
Yuankai Guan
Mohamed Hammad
Bo Han
Jungong Han
Shengfeng He
Zhihai He
Hermann Hellwagner
Tuan Hoang Nguyen Anh
Junhui Hou
Sujuan Hou
Thomas Howard
Yi-Zeng Hsieh
Chun-Rong Huang
Md Saiful Islam
Qiuping Jiang
Xin Jin
Alireza Jolfaei
Fotis Kalaganis
Denis Kalkofen
Li-Wei Kang
Zhao Kang
Hoon Ko
Jari Korhonen
Ema Kusen
Edmund Lam
Tobias Langlotz
Kong Aik Lee
Tao Lei
Fan Li
Li Li
Lin Li
Manling Li
Xin Li
Yafei Li
yong li
Xin Liao
I-Chen Lin
Haipeng Liu
Shuaiqi Liu
Yao Liu
Ling Lo
Yuen Peng Loh
Huimin Lu
Zhihan Lv
Jiayi Ma
Lin Ma
Zhan Ma
Matija Marolt
Abbas Mehrabi
Miguel Melo
Vasileios Mezaris
Jianxun Mi
Niall Murray
Chong Wah Ngo
Jie Nie
Liqiang Nie
Cagri Ozcinar
Ozan Ozdenizci
Rui Pedro Paiva
Jinshan Pan
Yingwei Pan
Mercedes Paoletti
“Vijay Parsa”
Yan-Tsung Peng
Zongju Peng
Fernando Pereira
Antonio Pinheiro
Samira Pouyanfar
William Puech
Biao Qian
Xuebin Qin
Werner Robitza
Stevan Rudinac
Andreas Sackl
Amir Sadovnik
Atul Sajjanhar
Maria Santamaria
Sebastian Scherer
Klaus Schoeffmann
K. Shankar
Chih-Ya Shen
Xiangbo Shu
Bharat Singh
S.K. Singh
Alan F. Smeaton
Yang Song
Tuur Stuyck
Li Su
A.V. Subramanyam
Yevgeniya Sulema
Renhao Sun
Ali Taalimi
Sheng Tang
M. Tanveer
Matias Tassano
Qi-Chong Tian
Łukasz Tomczyk
A. Towler
Yu-Ting Tsai
Yu Tsao
Domonkos Varga
Su-Jing Wang
Shanshe Wang
Shiqi Wang
Wei Wang
Wencheng Wang
Xinggang Wang
Zigeng Wang
Shikui Wei
Marcel Worring
Qiang Wu
Zhou Wu
Yuanlu Xu
Piyush Yadav
Hitoshi Yamamoto
Bin Yang
Dong Yang
Jingyu Yang
Xiaoshan Yang
Yiding Yang
Rui Yao
Yi Yu
Emin Zerman
Chengyuan Zhang
Haoran Zhang
Qiang Zhang
Yun Zhang
Kaili Zhao
Mingbo Zhao
Sicheng Zhao
MengChu Zhou
Yu Zhou
Junjie Zhu
Lei Zhu
Roger Zimmermann
Michael Zink
Ju Jia Zou
Yifan Zuo